Welcome to the (virtual) StoryWalk®. Enjoy Kao Kalia Yang’s book The Most Beautiful Thing—drawn from her childhood experiences—which explores hardships, perseverance, resilience, and love. Learn more about Kao Kalia Yang here.

Thov txais koj tuaj rau ntawm StoryWalk®. Tuaj mloog Nkauj Kab Lia Yaj zaj dab neeg—txog ntawm nws txoj kev loj hlob zoo li cas—uas muaj kev txom nyem, tsis kam tso tseg txawm nyuaj npaum li cas, txawm plam dab tsi los rov ua dua, thiab kev hlub.

Published by Carolrhoda Books®